Gebruikershulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

statuut [2013/04/09 15:32]
mvnieuw [II. Takenverdeling Finance commissie]
statuut [2013/08/27 13:56] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
  
 ===== Inzichten in ons bestuur ===== ===== Inzichten in ons bestuur =====
- +Deze staan voortaan ​op ons virtueel kantoor ​ 
- +[[http://​bestuur.madspace.nl/blog/view/113/opzet-voor-statuten ​statuten]]
-Hieronder vormen we de statuten van de Eindhovense hackerspace. Achtergrond informatie kun je vinden ​op deze pagina [[http://​www.asceindhoven.nl/​hackerspace|basisoverzicht]] en bespreken via onze mailinglist. Toekomstige bestuurstaken kunnen worden verzameld in dit [[https://​docs.google.com/​spreadsheet/​ccc?​key=0Ajw8_R9Dc8ygdFV1VUVWU0liaG1tQU84Ny1GMHF0SFE#​gid=0|document]].  ​ +
- +
-**Hoofdzaken voor volgende keer:** +
- +
-1. De [[http://www.dnhk.org/​nl/​dienstleistungsangebot2/​recht-niederlande/​gruendung-niederlande/​gmbh-oprichten-duitse-bv/​|Duits-Nederlandse handelskamer]] is belbaar voor oprichten van gratis vereniging in Duitsland.  +
- +
-2. Lees chapter IV voor de voorbereidingen op aanstaande bijeenkomst. ​  +
- +
-3. Kunnen de commissieleden al wat doen, eventueel op deze wiki? +
- +
------------------ +
-===== Hoe zit dat met verzekeringen? ​ ===== +
- +
-Je hebt specifieke verzekeringen. +
- +
-1. Je moet verzekeren datgene waarvan je zelf het risico niet kunt nemen +
- +
-2. Inboedel verzekering Brand / Inbraak +
- +
-3. Bestuursaansprakelijkheid +
- +
-------------- +
-===== I. Hoe zit het met aansprakelijkheid bij een vereniging? =====  +
- +
-- Aansprakelijkheids verzekering is hoog voor een vereiniging. +
- +
-- Aansprakelijkheid kan ondervangen worden door een disclaimer die bij aanvang per lid getekend moet worden. +
- +
-- Bij een vereniging is het bestuur ​hoofdelijk aansprakelijkNatuurlijk is het zo dat dat pas van toepassing is als het bestuur nalatig is geweest. +
- +
-- Is een corporatie met uitgesloten aansprakelijkheid ook een mogelijkheid?​ +
- ​**Marco:​** Ik heb eens gekeken op http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie en ik denk dat je heel veel administratie (overhead) op je hals haalt. +
-------------- +
-===== II. Takenverdeling Finance commissie=====  +
- +
-- Deze doet de boekhouding +
- +
-- Rabobank of ABN: Een telefoontje en je weet wat de bankkosten zijn en de eventuele verzekeringskosten. +
- +
-Rabobank: Rekening courant 4,25 p/maand, 1,10 korting p/maand. Na 2 jaar vervalt startersvoordeel en betelen we: Internet bankieren 3,50 extra p/maand +
- +
-ING: Rekening 7.91 p/maand, 1e jaar gratis +
- +
-Triodos: 7.66 p/maand +
- +
-ASN bank: Accepteert geen betaalrekening voor non-particulieren +
- +
-- Maakt een kostenplaatje +
- +
-- **Wilbert** zoekt het stuk van de verzekeringen uit +
- +
-Leden moeten bij inschrijving machtiging geven voor incasso, iets anders moet je als penningmeester niet willen. Innen van ledencontributie per kwartaal of half jaar. Ontvangen van geld op de rekening kost 0,09 per transactie. +
- +
---------- +
-==== Kosten (exclusief Belastingdienst)====  +
- +
-Eenmalig - Oprichten stichting - 350,- eenmalig **Marco:** Hoe komen we aan dat bedrag? Graag een korte specificatie. Aktienotarissen rekent 375,10 (prijs 19% btw, is inmiddels 21%) + 35,10 per persoon (ik denk bestuurslid) +
- +
-Kamer van Koophandel -  inschrijven 0,-; digitaal uitreksel (1x per jaar gratis) 9,08; papieren uittreksel 11,- +
- +
-Repetive - Huur ruimte ​ -        140,- per maand **Marco:** Hoe zit het met opzegtermijn?​ +
- +
-Verzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - 0,- per maand **Marco:** Waar kunnen we die afsluiten, en welk type spreken we dan over, verenigingsaansprakelijkheid of bestuursaansprakelijkheid?​ +
- +
-------------- +
-==== Inkomsten ====  +
- +
-Vereniging: het is gemakkelijker om geld binnen te halen    (Lidmaatschaps gelden, sponsorgelden)  +
- +
-Stichting: wegens algemeen belang is het misschien makkelijker geld bij de gemeente los te krijgen. +
- +
-Clubblad: geen optie ivm kosten papier. online zou kunnen +
- +
-T-Shirt sponsor (Iemand had contacten met Mycom?) +
--------- +
- +
-===== III. Beleid: Simpel starten=====  +
- +
-- We beginnen zonder spullen en zonder risico. Gevaarlijke dingen doen we thuis.  +
- +
-- We doen GEEN zware machines, want dan hebben we een beheerder nodig en zware machines brengen meer risico. **Marco** Zware/​gevaarlijke machines zijn mogelijk. Hier kun je als voorwaarden opnemen dat je eerst moet tekenen voor het gebruik van de machine en dat je in staat moet zijn om de machine te bedienen. In de statuten ​moet je wel voorzieningen opnemen om deze verantwoordelijkheid te regelen. Deze statuten ​kun je alleen bij de notaris veranderen. Let hierbij op dat je bepaalde aspecten die kunnen veranderen in de huishoudelijke regelementen komen, deze kun je zonder grote drempel aanpassen tijdens een ALV (algemene Leden Vergadering) +
- +
-- We moeten een beleidsplan schrijven? **Marco:** Waarom? we moeten de organisatie lightweight opzetten op een manier dat we flexibel blijven zonder extra (notaris) kosten te maken. +
--------- +
- +
-===Te produceren Documenten=== +
-Zie ook http://​www.rabobank.nl/​bedrijven/​speciaal_voor/​verenigingen_en_stichtingen/​oprichten/​ +
- +
-==Verenigingsplan== +
-==Statuten== +
-Voorbeeld op: http://​www.uwnotaris.nl/​media/​docs/​model_stichting.doc +
-==Huishoudelijke regelementen== +
--------- +
- +
-==== Wat is onze visie, doel, missie?====  +
- +
-- Willen we er zijn voor onszelf of voor Eindhoven? Beiden. +
- +
-- Hoe zien we de verdeling in dingen samen doen, zelf doen en idealistische dingen van maatschappelijk nut. **Marco** er is gesproken over een verdeling 25/75 publiek/​prive +
- +
-- Wat is de relatie tussen ASC Eindhoven (voor het goede doel) en MADspace (meer voor de mensen zelf). **Marco** hoe zit het het belangenverstrengeling tussen het bestuur van MADlabs en MADspace. +
- +
-- Samen staan we altijd sterker.  +
- +
-- Kijken hoe andere hackerspaces het doen? Den Haag is een goed voorbeeld.  +
- +
-------------------------- +
-==== Toewijzing personen==== +
- +
-=== Bestuur=== +
-  * Voorzitter +
-  * Secretaris +
-  * Penningmeester +
- +
-=== Overig=== +
-  * 2 leden voor de kascommissie (is geen lid van het bestuur) +
- +
- +
------------------ +
- +
-==== MADfactories (commissies)====  +
- +
-Willen er mensen in commissies zitting nemen om bepaalde taken uit te voeren? Hoe meer hoe beter! ;-) +
- +
-^Commissie^Leden^Taken^ +
-|Webcommssie | Joost, Koen, Renier, Henk |Blogrichtingen | +
-|Juridisch | Joris, Wilbert, Marco, Wim |Statuut,​ Rechtsvorm | +
-|Finance | Joost, Peer, Marco, Rene kennis| Kostenraming | +
-|Sponsoring | Joris, Rene, Koen |Netwerkoverzicht,​ Imago,​ Flyer| +
-|Huisvesting | Koen, Renier, Rene, Wim| Huisvestingplan | +
- +
------------------ +
-==== Schellens====  +
- +
-Sleutel beheer, ieder kernlid krijgt er een.  +
- +
-Kan met een elektronisch cijfer slot zodat we weten wie wanneer is binnen gekomen. **Marco** is nog niet zo makkelijk. Er is een electrische vergrendeling nodig en als je de sleutel hebt, dan kan je binnenkomen zonder dat er logging is van toegang. Misschien is een alarmsysteem met persoonlijke code werkbaarder. We moeten uitgaan dat we de kernleden kunnen vertrouwen. +
- +
-We kunnen in de avonden ook van de ruimte van MAD gebruik maken (voor ons vrijwilligerswerk/​opstartwerk).  +
- +
-We kunnen als goede doelen platform gaan praten met jeugd coaching die veel ruimtes beneden hebben.  +
------------------ +
-===== IV. Voor elke week:=====  +
- +
-1. Iedereen die wil stelt een commissiedoel op (bv sponsoring) en zodoende krijg je meer spreektijd. ;-) +
-         +
-2. Wat ben je bereid per maand te betalen en weet je manieren om de kosten omlaag te houden (bv sponsoring).  +
-         +
-3. Hoeveel tijd je aan MADspace wilt besteden, hoeveel tijd je aanwezig wilt zijn/kunt werken aan de takenlijst.+